Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2022-2023

Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2022-2023

Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών  και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, για το έτος 2023, θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 01-02-2023 έως και την Δευτέρα 13-02-2023 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου 2023.

Ανάκληση της παραίτησης γίνεται εντός διαστήματος ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης παραίτηση.

Προς διευκόλυνση σας, προκειμένου να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας, υπενθυμίζουμε ότι ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), η οποία και θα αποστέλλεται μέσω e-mail στη ΔΔΕ Τρικάλων, στη διεύθυνση mail@dide.tri.sch.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμπλήρωση της Δήλωσης Παραίτησης.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων παραίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν mail στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες: Στέλλα - Αδελαΐδα Κοτρώνη, 2431046466