Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Η προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι τη Δευτέρα, 23/01/2023, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, υπόψη κ. Στ. Οικονόμου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: groith@dide.tri.sch.gr.