Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Τρικάλων

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της, όπως αυτοί καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136), από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων με την 1η/13-01-2023 πράξη του.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/ ), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ωρα 08:00 π.μ. και έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.