Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου 2022Α

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου 2022Α

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2022Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το γραφείο 312 στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (Μ. Μπότσαρη 2, Τρίκαλα) έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ως ο νόμος ορίζει. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046451 - κα Τάνια Παπαστάθη, Προϊσταμένη τμήματος Α’ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.