Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Δικαίωμα ενστάσεων επί των αναγραφόμενων κριτηρίων έως και 9 Δεκεμβρίου 2022.