Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικών Εκδρομών- Μετακινήσεων του Ιδιωτικού Σχολείου "ΑΘΗΝΑ"