Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Διαδικασίες και Προθεσμίες

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Διαδικασίες και Προθεσμίες

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).