Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2022Β

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2022Β