Ανακήρυξη Yποψηφίων για τις Eκλογές Aιρετών Eκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Ανακήρυξη Yποψηφίων για τις Eκλογές Aιρετών Eκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων