Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων