2η Ανακοίνωση 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

2η Ανακοίνωση 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής