Υποβολή αιτήσεων Προσωρινής τοποθέτησης, απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, συμπλήρωσης ωραρίου

Υποβολή αιτήσεων Προσωρινής τοποθέτησης, απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, συμπλήρωσης ωραρίου

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 15η/04-09-2017 Πράξη του ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων και θα ξεκινήσει τη διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων ευθύνης του.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και αυτοπροσώπως στο γραφείο 313 για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Η προθεσμία υποβολής για όλες τις αιτήσεις λήγει την Τετάρτη, 6/9/2017, και ώρα 14:00.