Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 και για τα Μουσικά Τμήματα

Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 και για τα Μουσικά Τμήματα

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.