Τροποποίηση του ν.2226/1994 Σχετικά με τα Προσόντα των Υποψηφίων για Εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Τροποποίηση του ν.2226/1994 Σχετικά με τα Προσόντα των Υποψηφίων για Εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας