Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων