Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων για το έτος 2021-2022

Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων για το έτος 2021-2022