Τοποθετήσεις σε Οργανικά Κενά και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για το σχ. έτος 2022-2023

Τοποθετήσεις σε Οργανικά Κενά και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για το σχ. έτος 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 14η/31-05-2022 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών τοποθέτησε σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οργανιικά οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 30 Ιουνίου.

Αιτήσεις – Δηλώσεις Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα υφιστάμενα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας, υποβάλλονται από την Τρίτη 31-05-2022 έως και την Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 12:00.