Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε Τρικάλων για το Διδακτικό Έτος 2021-2022

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε Τρικάλων για το Διδακτικό Έτος 2021-2022

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 1η/12-01-2022 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 13-01-2022.