Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 7η/17-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 7η/17-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων