Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 3η/26-02-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 3η/26-02-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

 Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 3η/26-02-2018 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα τις ανάγκες της υπηρεσίας.