Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 24η/10-11-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 24η/10-11-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 24η/10-11-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε νέα σχολική μονάδα είτε ως Προσωρινή τοποθέτηση -απόσπαση είτε για συμπλήρωση ωραρίου να αναλάβουν υπηρεσία στις 15-11-2017.