Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 2η/31-01-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 2η/31-01-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 2η/31-01-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις  04/02/2019.