Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 1η/11-01-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 1η/11-01-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 1η/11-01-2018 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε νέα σχολική μονάδα είτε ως Προσωρινή τοποθέτηση είτε για συμπλήρωση ωραρίου να αναλάβουν υπηρεσία στις 12/01/2018.