Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 6η/04-05-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 6η/04-05-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 6η/04-05-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία αρμοδιότητάς του.