Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 27η/14-12-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων