Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 17η/9-9-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 17η/9-9-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 17η/9-9-2016 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία αρμοδιότητάς του.Επίσης, τοποθέτησε προσωρινά καθηγητές (για την εύρυθμη λειτουργία του myschool, χωρίς να υφίσταται διδακτικό ωράριο, χωρίς αξιολόγηση μορίων και αιτήσεων) που βρίσκονται επί θητεία, στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένους από και σε άλλα ΠΥΣΔΕ καθώς και σε μακροχρόνιες άδειες. Η διαδικασία αυτών των τοποθετήσεων γίνεται με βάση την υπ' αριθμ. 200986/Ε2/09-12-2015 εγκύκλιο των μεταθέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπου κάθε εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, πρέπει να έχει προσωρινή τοποθέτηση, ακόμα κι αν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή διατεθεί στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ. Η οριστικοποίηση των προσωρινών τοποθετήσεων θα γίνει εφόσον καλυφθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες ή στα ΙΕΚ, είτε ανατεθεί διοικητικό έργο. Οι ανωτέρω καθηγητές οφείλουν να παρουσιάζονται στα σχολεία που αναγράφονται στον πίνακα μέχρι να οριστικοποιηθεί η τοποθέτησή τους.