Τελική συνάντηση για το Erasmus+ πρόγραμμα eDO

Τελική συνάντηση για το Erasmus+ πρόγραμμα eDO

Λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ και που είναι σε ισχύ έως τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, προκλήθηκε η αδυναμία της ΔΔΕ Τρικάλων να παραστεί με φυσική παρουσία στην τελευταία διακρατική και επιμορφωτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος e-DO project “Innovative Didactic Tools” που έλαβε χώρα στη Madalena Pico (Αζόρες) της Πορτογαλίας από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου 2020. Η Ελληνική αποστολή παρόλα αυτά είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους εταίρους της διαδικτυακά και να λάβει μέρος στην διακρατική και επιμορφωτική αυτή συνάντηση μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, συζητήσεις με την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση πληροφοριών, η επαλήθευση της απόδοσης της πλατφόρμας, και συζήτηση σχετικά με την τελική έκθεση και την ενοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών.