Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) Τμημάτων και Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) Τμημάτων και Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 και εφεξής.