Συνδρομή ΕΚΑΒ στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και ορισμός ιατρών για τις Κεντρικές Επιτροπές των Επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2021.

Συνδρομή ΕΚΑΒ στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και ορισμός ιατρών για τις Κεντρικές Επιτροπές των Επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2021.