Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης (ΕΕΔΔΕ) Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ Σχολικού Έτους 2016-17 του Ν. Τρικάλων

Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης (ΕΕΔΔΕ) Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ Σχολικού Έτους 2016-17 του Ν. Τρικάλων