Συγκεντρωτική Νομοθεσία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018

Συγκεντρωτική Νομοθεσία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018

Ενόψει της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, δημοσιεύουμε τις βασικές εγκυκλίους και οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων.