Στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων με Σχολικό Συμβούλο ΕΑΕ ή Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ ή Εκπαιδευτικό Δ.Ε που Υπηρετεί σε Αυτό, για τις Εξετάσεις των Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το Σχολικό Έτος 2016-17 της ΠΔΕ Θεσσαλίας

Στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων με Σχολικό Συμβούλο ΕΑΕ ή Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ ή Εκπαιδευτικό Δ.Ε που Υπηρετεί σε Αυτό, για τις Εξετάσεις των Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το Σχολικό Έτος 2016-17 της ΠΔΕ Θεσσαλίας