Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 1ου Γυμνασίου Τρικάλων και 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 1ου Γυμνασίου Τρικάλων και 5ου Γυμνασίου Τρικάλων