Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από τη Δ.Δ.Ε Τρικάλων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ της Δ.Ε. Τρικάλων και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.