Πρόσκληση Υποψηφίων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Πρόσκληση Υποψηφίων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), (https://opsyd.sch.gr)
από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.