Πρόσκληση Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γενικής Παιδείας για Πρόσληψη ως Αναπληρωτές στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Πρόσκληση Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γενικής Παιδείας για Πρόσληψη ως Αναπληρωτές στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπιαδευτικοί των κλάδων γενικής παιδείας να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχ. έτους 2016-2017, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις που λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής από 2/8/2016 - 16/08/2016