Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ16 και ΠΕ19-20 για Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ16 και ΠΕ19-20 για Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κλάδου ΠΕ16-Μουσικής και κλάδου ΠΕ19-20 Πληροφορικής και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 να υποβάλουν σχετική αίτηση:
• Τοποθέτησης (οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)
• Συμπλήρωσης ωραρίου ή εξ ολοκλήρου διάθεσης (οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

από την Τρίτη 06-09-2016 έως την Τετάρτη 07-09-2016 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της οικείας Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.