Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για το σχ. Έτος 2022-2023

Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για το σχ. Έτος 2022-2023

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για το σχ. Έτος 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 970880/Ε2/02-08-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ  με θέμα: «Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023» να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα κενών, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του νέου πληροφοριακού Συστήματος της ΔΔΕ Τρικάλων, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον εξής σύνδεσμο:

https://srv-dide.tri.sch.gr/submit

ΟΙ αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλο ΠΥΣΔΕ οφείλουν να ανεβάσουν βεβαίωση εντοπιότητας και συνυπηρέτησης αν υπάρχουν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05-08-2022 έως 10-08-2022 και ώρα 14:00