Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης για Περιοχές ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αντίστοιχα για το Διδακτικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης για Περιοχές ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αντίστοιχα για το Διδακτικό Έτος 2022-2023

Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr με κοινοποίηση και στο eep-evp@minedu.gov.gr καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.