Πρόσκληση Εκπαιδευτικών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης:

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης: