Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας