Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18