Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στις ΠΔΕ και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στις ΠΔΕ και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28/5/2019 έως και 4/6/2019.