Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Καλαμπάκας στο Κ.Π.Ε. Αράχθου Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Καλαμπάκας στο Κ.Π.Ε. Αράχθου Άρτας