Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του Ιδιωτικού Σχολείου "ΑΘΗΝΑ" στην Πελοπόννησο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του Ιδιωτικού Σχολείου "ΑΘΗΝΑ" στην Πελοπόννησο