Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής-Μετακίνησης του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβιών σε Ιωάννινα-Πάργα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής-Μετακίνησης του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβιών σε Ιωάννινα-Πάργα