Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης του 4ου Πειραματικού Λυκείου Τρικάλων -"Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" στην Κέρκυρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης του 4ου Πειραματικού Λυκείου Τρικάλων -"Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" στην Κέρκυρα