Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Μεταφοράς-Μετακίνησης Εκπαιδευτικών στα Μετέωρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Μεταφοράς-Μετακίνησης Εκπαιδευτικών στα Μετέωρα