Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εταιριών για την Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εταιριών για την Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Καλούνται όσες εταιρείες αθλητικού υλικού επιθυμούν να υποβάλουν προσφορές, έως τις 15-2-2017, για την προμήθεια αθλητικού και υποστηρικτικού υλικού για τις ανάγκες διεξαγωγής Σχολικών Αγώνων και Αθλοπαιδειών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.