Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Καλούνται:

Α) οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που υπηρετούν στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τρικάλων και επιθυμούν να ορισθούν στη θέση του Αναπληρωτή του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.Τρικάλων, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 06-12-2016 έως και 08-12-2016 στην Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313).